ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 75.51 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

รีวิวจากลูกค้า

จำนวนรีวิว

Reviews

ยังไม่มีรีวิว

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
โทร
LINE
Facebook
อีเมล

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 75.51 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

รีวิวจากลูกค้า

จำนวนรีวิว

Reviews

ยังไม่มีรีวิว

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 75.51 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 370 (80kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 11.52 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 25 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 12 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (2 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (4 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 17.28 กก./แพ็ค (8 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

รีวิวจากลูกค้า

จำนวนรีวิว

Reviews

ยังไม่มีรีวิว

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง