ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 113.54 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

Reviews (2)
Only logged in customers who have purchased this product can leave a review.
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
โทร
LINE
Facebook
อีเมล

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 113.54 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

Reviews (2)
Only logged in customers who have purchased this product can leave a review.
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3)

ราคาเริ่มต้น 113.54 บาท (ก่อน VAT)

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดสินค้า: ป้ายกำกับ:
รายละเอียด

ฉนวนกันเสียง ROCKWOOL รุ่น Safe ‘n’ Silent Pro 350 (60kg/m3) คือ วัสดุกันเสียงสำหรับฝาผนัง ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. ผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ สามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง 100% ผ่านมาตรฐานการทดสอบ EN ISO 354 และ ASTM C 423-01 อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันไฟ โดยมีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ขนาด
 • 400 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 400 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 8.64 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 50 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 6 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (3 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 75 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 4 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (4.5 กก./ตร.ม.)
 • 600 x 1200 x 100 มม. ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม. แพ็คละ 3 แผ่น (ขายยกแพ็ค) – น้ำหนัก 12.96 กก./แพ็ค (6 กก./ตร.ม.)
พื้นที่ใช้งาน

ผนังภายใน

Reviews (2)
Only logged in customers who have purchased this product can leave a review.
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง