เฟอร์ริ่งไลน์ รับมอบรางวัล “High Growth Award” จาก วีว่าบอร์ด

คุณณรงค์ ประไพทอง (CEO) และ คุณนราธิป ประไพทอง (CMO) เข้าร่วมงานเลี้ยงตอบแทนผู้แทนจำหน่ายวีว่าบอร์ด ชั้นนำของประเทศ โดยในปีนี้ เฟอร์ริ่งไลน์ ได้รับรางวัล “High Growth Award” ซึ่งมอบให้แก่ 10 ผู้แทนจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในประเทศ

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี และสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ